A JÓZAN Építőipari és Kereskedelmi Kft. minőségpolitikája

A JÓZAN Építőipari Kft.. kinyilvánítja azon elkötelezettségét, hogy a tevékenységére, szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó minőségi, környezetvédelmi, továbbá a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos követelményeket, jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartja.

Elkötelezi magát a környezetszennyezés megelőzésére, környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javítására, és termékeit olyan módon állítja elő, hogy eközben megőrzi munkavállalói egészségét, biztonságát, és megteremti az egészséges munkakörnyezet feltételeit.

A JÓZAN Építőipari Kft.. határozott szándéka hogy a régióban megerősítse az eddigi vállalásai révén elért meghatározó pozícióját, ezért:

 • A minőséggel, környezetvédelemmel, munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos mérhető céljait megfogalmazza, dokumentálja és évente aktualizálja
 • Az energiafelhasználás hatékonyságának javításával elősegíti a káros környezeti hatások csökkentését és célként tűzi ki a munkahelyi megelőzését
 • Biztosítja az ártalmas építőipari anyagok szakszerű szállítását és tárolását, gondoskodik a veszélyes anyagnak minősülő hulladékok és melléktermékek akkreditált cég által történő megsemmisítéséről
 • Meghatározza tevékenységeinek potenciális veszélyforrásait és felkészül egy rendkívüli esetben előforduló környezetszennyezés elhárítására
 • Működésének kiterjesztésével, tevékenységi körének kiszélesítésével növeli piaci részesedését
 • Alvállalkozóitól, beszállítóitól is elvárja, hogy minőségi terméket és szolgáltatást nyújtsanak, törekedve a környezetet károsító hatások elkerülésére, az egészséget és testi épséget veszélyeztető hatások megszüntetésére, és szigorúan ellenőrzi ezen irányelvek teljesülését
 • A technológiai és technikai háttér folyamatos korszerűsítésével és javításával törekszik a munkahelyi biztonság és egészség feltételeinek növelésére, és igazodik az építőipari piac mindenkori igényeihez
 • A munkahelyi egészségvédelmi- és biztonsági kockázatokat rendszeresen elemzi, és törekszik a munkavállalók egészségének és biztonságának megóvására
 • Integrált Irányítási rendszerét a folyamatosan változó jogszabályi és megrendelői elvárásokhoz igazítja
 • Az alvállalkozóiktól megköveteli a kifogástalan minőséget, és a jogkövető magatartást
 • Dolgozói számára rendszeres oktatásokat tart, ezzel is tudatosítja tevékenységük minőségre, környezetükre, egészségükre és testi épségükre gyakorolt hatását
 • Az irányítási politikát nyilvánossá teszi és erről folyamatosan informálja partnereit

Ezen feltételek kielégítése erősíti a JÓZAN Építőipari Kft. hírnevét, és hozzájárul kitűzött céljainak eléréséhez.

© Minden jog fenntartva 2021 Józan Kft. - az oldalt készítette MagnaSolution